Nurcihan Körpe

Nurcihan Körpe


PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK

14 Ekim 2021 - 14:21

PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK
Merhaba,
Olumsuz bir olay karşısında bazı insanlar sorunlarına rağmen mutluyken, hayatlarına normal bir şekilde devam edebiliyorken bazı insanlar onların tersine mutlu olamazlar, daha az dayanıklıdırlar. Olumsuz olay sonrası toparlanabilmeleri çok daha fazla zaman alır. Peki nasıl oluyor da insanlar bu stresli durumlar karşısında dayanıklı olabiliyorlar?
Bu sorunun cevabı Psikolojik Sağlamlık.
Psikolojik Sağlamlık Nedir?
Genel olarak kişinin zorlayıcı bir olayın üstesinden başarıyla gelme ve uyum sağlayabilme becerisidir. Aynı zamanda “duygusal dayanıklılık” olarak da ifade edilebilir. Psikolojik sağlamlığı yüksek bir kişi, yaşadığı zorluğu psikolojik bir rahatsızlık geçirmeden atlatabilir, yeni durumlara kolayca uyum sağlar, kendi kaynaklarının farkındadır, problem çözme yeteneği gelişmiştir, duygularını düzenleme becerileri yüksektir, fiziksel olarak aktif olmanın yanı sıra pozitif duyguları daha çok yaşar ve kendini olduğu gibi kabul eder.
Psikolojik sağlamlık da geliştirilebilen bir özelliktir ve zaman içinde iniş çıkış gösterebilir.  Bu özelliği geliştirebilmek için en iyi çözüm amaç belirlemek ve belirlenen amaca bebek adımları ile ilerlemektir.
Psikolojik sağlamlığı arttırmanın önündeki risk faktörleri ve koruyucu faktörler
Yapılan araştırmalar sonucu bu faktörler 3 başlık altına toplanıp bireysel ailesel ve çevresel risk faktörleri olarak adlandırılmıştır.
Bireysel risk faktörlerinde alkol, ilaç kullanımı, geçimsiz mizaç veya utangaç kişilik yapısı, düşük IQ seviyesi, akademik başarısızlık sayılabilir. Bireysel koruyucu faktöreler arasında ise akademik yeterliliğin olumlu algılanması, iyi düzeyde bilişsel yetenek, yüksek benlik algısı, gelişmiş mizah yeteneği, problem çözebilme, sorumluluk, iyimserlik, empati ve yardımseverlik duygusu bulunmakta.
Ailesel risk faktörlerinde kalabalık aile, çocuklar arası yaş farkının az olması (2 yıldan az), ruhsal hastalığı olan, madde kullanan ebeveyne sahip olmak, ebeveyn ayrılığı, ölümü, ailedeki ilgisizlik, sorumsuzluk risk faktörleri arasındadır. Koruyucu faktörler arasında sağlıklı aile-çocuk ilişkisi, duyarlı, farkındalıkları yüksek, eğitimli ve ilgili ebeveynler sayılabilir.
Çevresel risk faktörleri fiziksel cinsel yönden suiistimal, düşük sosyo-ekonomik düzey, evsizlik, akran zorbalığı sayılabilir, Koruyucu faktörler olumlu okul ilişkisi, arkadaş desteği, yetişkin desteği gibi özelliklerdir.
Psikolojik sağlamlığı arttırmak için neler yapabiliriz?
-Uyku, beslenme, egzersiz gibi öz bakım becerilerinizi aksatmamak,
-Kendinize iyi gelecek günlük alışkanlıklar belirlemek,
-Sosyal ilişkileri güçlü tutmak,
-Doğayla temas halinde kalın,
-Umut. Psikolojik sağlamlığın en temel ögelerinden biri umuttur. Olumsuz bir surumla karşılaştığınız zaman “bunu hayat boyu yaşamayacağınızı, bunun geçici bir durum olduğunu” düşünün.  İlerideki güzel günleri düşünmek sizi şimdi için motive edecektir.
- Eğer tüm bunlara rağmen olumsuz olaylarla başa çıkmakta zorlanıyor, kaygılarınızdan kurtulamıyor, güçlü yönlerinizi göremiyor ve psikolojik sağlamlığınızı sağlayamıyorsanız bir uzman desteğine başvurmalısınız.
Sağlıkla kalın…
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum